JORDI COCA

Escriptor i dramaturg

Escriptor, dramaturg i doctor en Arts Escèniques. Entre el 1988 i el 1992 va dirigir l’Institut del Teatre, i actualment és professor de literatura i teoria dramàtica.

Les cares darrera l'homenatge