SEBASTIÀ MARTÍNEZ RAMOS

Advocat

Llicenciat en Dret. És advocat de les germanes Puig Antich i porta anys batallant legalment, presentant diversos recursos a vàries instàncies judicials, per aconseguir que es revisi la sentència de mort contra Salvador Puig Antich.

Les cares darrera l'homenatge