FERRAN AISA

Escriptor

Escriptor, poeta i historiador. A banda d’investigar els moviments d’avantguarda artístics i literaris, és un estudiós de la cultura popular i del moviment obrer de caràcter llibertari.

Les cares darrera l'homenatge